label_banner

Wat kun je hier doen?

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van een inrichting met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van actute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg. 

Het OMS Beheersysteem (OBS) beheert en waarborgt al deze OMS aansluitingen.

Inloggen